دانلود لوگو

حمایت از کنفرانس ایران

شرایط درج رویداد در کنفرانس ایران : ما به صورت رایگان رویداد شما(کنفرانس، همایش، کنگره، سمینار و کارگاه) را در وب سایت اطلاع رسانی می کنیم.

دریافت لوگوی کنفرانس ایران

درصورتی که لوگوی کنفرانس ایران  را برای درج در پوستر یا وب سایت رویدادتان نیاز دارید، میتوانید فایل مورد نظرتان رادانلود نمایید.